logo Facebook
Fantazie je důležitější než informace. Až na výjimky …

PAVEL JANÍČKO: Situace na trhu práce není tak optimistická, jak se prezentuje.

13. července 2017 15:59 / autor: Ilona Švihlíková

S docentem Pavlem Janíčkem, který je vysokoškolským pedagogem, i odborníkem ČMKOS v oblasti pracovního trhu, jsme probrali situaci v ČR. Český trh práce je totiž v současnosti hodnocen v superlativech jak z hlediska zvyšování mezd, tak i nízké nezaměstnanosti.

Pavel Janíčko ovšem připomněl rozdíly mezi metodikou prováděnou MPSV dle evidence na úřadech práce a mezi mezinárodně srovnatelným ukazatelem ILO (neboli Mezinárodní organizace práce), která se provádí na základě tzv. výběrového šetření pracovních sil. „V evidenci úřadů práce je stále přes tři sta tisíc lidí, tedy více, než za minulého konjunktury,“ uvedl. Roli hraje i tzv. jev hystereze, který vysvětluje, jak se z dlouhodobě nezaměstnaných stávají nezaměstnatelní. Dlouhodobá nezaměstnanost u nás sice klesla, ale je stále vysoká, i když nedosahuje tak dramatických hodnot jak v některých zemích EU – např. u Itálie, či Španělska.

Na českém mzdové trhu přetrvávají rozdíly – týkají se jak regionů, kdy s velkým náskokem vede průměrná pražská mzda, ale také různých profesí. Přestože minimální mzdu pobírá jen malá část pracovníků, má významnou signální roli pro celý trh práce. V současné době je ovšem minimální mzda stále pod hranicí pracující chudoby, i když dochází k jejímu navyšování. Odbory patří samozřejmě k těm, kteří v rámci tripartity požadují rychlejší navyšování minimální mzdy. Argumentují mimo jiné, že v předcházejících obdobích se minimální mzda přes sedm let nezvyšovala.

Na závěr se dostalo i na problémy českého pracovního trhu, k nimž patří i často zmiňovaný strukturální nesoulad. Janíčko uvedl, že jedním z problémů byl také úpadek učňovského školství, kterému firmy nezabránily. Kriticky se rovněž vyjádřil k „dovozu“ levné pracovní síly z Ukrajiny.