logo Facebook
Fantazie je důležitější než informace. Až na výjimky …

MAREK DŘÍMAL: „Trend státního dluhu České republiky je zarážející“

06. srpna 2017 21:31 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Většina států hospodaří s dluhem, stejně tak i Česká republika. Důležité ale je, zda daný státní dluh splňuje kritéria, kdy lze konstatovat, že se nejedná o rizikovou, či stát ohrožující situaci. Informace o státním dluhu České republiky aktuálně konstatuje, že je nejvyšší v historii a na každého Čecha připadá už 169 tisíc Kč.

Jaké důsledky můžeme očekávat a zda je to alarmující informace, dle analytika Komerční banky Marka Dřímala : „Státní dluh – jeho struktura, podíl k HDP – je poměrně nízký. Na druhé straně dluh letos výrazně vzrostl oproti minulému roku a ten nárůst je tím, co mohlo zaskočit. Ministerstvo financí se snažilo na konci minulého roku snížit dluh ke konci minulého roku a letos využilo příznivé situace na trhu prodáváním krátkodobých dluhopisů. Ty prodával právě v minulých měsících a pro stát znamenají čistý příjem.“

Kritické hlasy se objevují ale k nerovnoměrnému dalšímu zadlužování a struktuře daného dluhu.  „Státní dluh je řízen ministerstvem financí, to je řízeno politiky. Trend státního dluhu České republiky je zarážející,“ konstatuje Marek Dřímal.

Není dluh jako dluh, jak tedy můžeme hodnotit stávající státní dluh České republiky, vysvětluje Marek Dřímal: „Státní dluh, který by byl použit na některé zbytečné výdaje, je nebezpečný. Jak vidíme například u některých evropských zemí, to může být nebezpečná politika, týká se to například zvýšení platů, důchodů.“

Lze očekávat, že prodej dluhopisů stát omezí během léta, nyní vydané dluhopisy musí ministerstvo splatit do konce letošního září. „Lze tedy očekávat, že po volbách bude muset stát opět zadlužování zvýšit, a to kvůli velkým splátkám státních dluhopisů a kvůli očekávanému schodku letošního rozpočtu,“ dodává Marek Dřímal. Deficit naplánovaný ministerstvem financí pro letošní rok je ve výši 60 miliard korun.