logo Facebook
Fantazie je důležitější než informace. Až na výjimky …

Česko vstupuje do nového období Norských fondů, získá z nich dalších 5 miliard

06. září 2017 06:00 / autor: Vojtěch Berka

Česká republika získá v novém programovém období takzvaných Norských fondů 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). Vstoupila do něj v pondělí podepsáním memoranda o spolupráci s Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem na půdě Anežského kláštera. V dosavadních třech obdobích získala ČR již téměř 6 mld. Kč.

„Jsem velmi rád, že jsme při vyjednávání nového programového období dospěli s donory ke shodě nad podporovanými oblastmi, které jsou přínosné pro další ekonomický rozvoj České republiky, jako například podpora výzkumu a inovací,“ řekl ministr financí ČR Ivan Pilný.

Konkrétní zaměření programů a nastavení výzev bude předmětem vyjednávání v příštích měsících. Podporu však získají především projekty zaměřené na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Oproti předchozímu období bude kladen ještě větší důraz na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období též přináší velké možnosti pro bilaterální projekty, které by měly posílit vztahy mezi Českou republikou a donorskými státy.