logo Facebook
I slova jsou činy

Ministerstvo financí prognózuje znatelně slabší růst české ekonomiky než ČNB. Proč?

20. listopadu 2017 16:16 / autor: Lukáš Kovanda

Prognózu ministerstva lze hodnotit jako vysoce konzervativní. Ministerstvo tak i nadále zůstává v linii mnoha svých předchozích odhadů, které růst české ekonomiky spíše podhodnocovaly. České ekonomice ministerstvo pro letošní rok prognózuje růst čítající 4,1 procenta, který tak tedy poměrně výrazně, o 0,4 procentního bodu, zaostává za aktuálním odhadem České národní banky, a sice 4,5 procenta. Odhad ministerstva financí zůstává pozadu i za predikcí trhu. Ten v průměru prognózuje letošní vzestup HDP ČR ve výši 4,2 procenta, jak plyne z aktuálního šetření České národní banky (viz Inflační očekávání finančního trhu, říjen 2017).

Konzervativní postoj ministerstva financí je zjevně dán i snahou nevytvořit přílišná očekávání ohledně daňového inkasa státního rozpočtu. Na ministerstvu se v uplynulých letech zažila praxe vytvářet rozpočty na základě vysoce konzervativních, ba až možná příliš pesimistických očekávání, která jsou pak praxí celkem hravě překonána. I letos se tak zřejmě bude opakovat loňská situace, kdy ministerstvo sice rozpočtovalo poměrně výrazný deficit státního rozpočtu, avšak nakonec hospodaření státního rozpočtu skončilo v kladném pásmu.

Proti takové praxi krátkodobě nic moc namítat nelze, protože je příznivé, pokud jsou trhy překvapeny pozitivně, a nikoli zaskočeny horším než předpokládaným hospodařením. Pokud se však z podhodnocování očekávaného růstu české ekonomiky a tedy současně i z nadhodnocování rozpočtovaného deficitu stane pravidlo, mezinárodní investoři už budou lepší hospodaření automaticky očekávat a ministerstvo financí si v jejich očích spíše poškodí svoji reputaci jakožto úřad, který opakovaně není schopen adekvátně prognózovat.

 

Lukáš Kovanda