logo Facebook
I slova jsou činy

„Politická debata se dostala do neuvěřitelné skepse,“ je přesvědčen DAVID KLIMEŠ, analytik týdeníku Ekonom

30. listopadu 2017 17:43 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Česko potřebuje zásadní reformy důchodů, zdravotnictví i školství, ale těžko je můžeme očekávat v návaznosti na předvolební programy politických stran a hnutí, tak jak je prezentovaly. „Strany by musely mít odvahu říci, že se vyčerpal současný ekonomický model, který fungoval poslední čtvrtstoletí. Všichni chceme vyšší mzdy, k tomu ovšem potřebujeme jinou ekonomiku. Je třeba udělat konkurenceschopnější cenu práce na trhu a druhá věc je, zamyslet se nad tím, jak podpořit reinvestice zahraničních firem zpět do naší ekonomiky. Říci, podívejte se, můžete tady investovat do vědy a výzkumu, z toho budete mít výhledově větší zisk,“ uvádí David Klimeš, hlavní analytik týdeníku Ekonom.

Řešení nejsou dle jeho názoru tak složitá, ale je třeba mít především odvahu. „Kdybychom vynechali absurdní řešení, tak jednou z nejvhodnějších cest je mírné snížení odvodů, protože sociální pojištění placené zaměstnavatelem je extrémní, a cenu práce tak prodražuje,“ vysvětluje David Klimeš a uvádí příklad sousedního Polska. Zdanění práce je neúměrně vysoké, jak vyplývá ze stanoviska společnosti OECD. Skutečnost, která je připomínána, opakována, ale zjevně se nechystají ze strany politické reprezentace žádná opatření, která by měla napomoci k řešení daného problému.

Jak probudit Česko, aneb recept na úspěšnou ekonomiku je kniha, jejímž autorem je právě  David Klimeš, který vysvětluje, proč ji napsal: „Z jistého zoufalství. Vymyslet ideální systém – zdravotnický, penzijní, daňový -  není jednoduché, ale to, co předvádějí stávající politici v České republice je čiré zoufalství.“

Penzijní, zdravotní systém, to jsou oblasti, o kterých je David Klimeš přesvědčen, že se zhroutí. V obou nacházíme ať skryté, či transparentní deficity, přestože jsme v období úspěšné ekonomické doby. Zároveň je přesvědčen, že odpovědné řešení je také cestou, aby byly dané systémy nejen stabilizovány, ale také, aby byl udržen sociální smír a jistá perspektiva pro občany také do budoucna.