logo Facebook
I slova jsou činy

ALEŠ CHMELAŘ: Příští vláda se bude muset tématu eura věnovat podrobněji

14. prosince 2017 20:10 / autor: Ilona Švihlíková

Téma eura, ale také rozdílné kvality potravin, už delší dobu ve společnosti silně rezonují. Vhodnou osobou pro zodpovězení nejen těchto témat byl náš host - státní tajemník pro evropské záležitosti, který dříve pracoval jako hlavní evropský analytik Úřadu vlády, Aleš Chmelař.

Téma zavedení eura zůstává aktuální, koneckonců Česká republika si žádnou výjimku při vstupu do EU nevyjednala. Je ale pravda, že proti euru je drtivá většina veřejnosti, průzkumy udávají číslo kolem 70 procent. Aleš Chmelař se nicméně domnívá, že v posledních letech došlo k pokroku směrem k větší funkčnosti měnové unie. Upozornil zároveň na to, že ČR není podobná ve své struktuře zemím jižního křídla, které mají problémy a u nichž můžeme pozorovat divergenční procesy. Chmelař se domnívá, že je potřeba podrobněji sledovat slovenský příklad, a především prohloubit domácí debatu o euru, i když neočekává, že by příští vláda udělala nějaký rozhodný krok k jeho přijetí.

Tématem pro státního tajemníka je i veřejností velmi negativně vnímané téma rozdílné kvality potravin. V tomto ohledu Chmelař pozitivně hodnotí to, že se téma dostalo na celoevropskou úroveň, i když se domnívá, že hlavním důvodem rozdílné kvality jsou rozdíly v kupní síle. Toto uvědomění si, že „kvalitativní rozdíl“ existuje, ale může být i důležitým argumentem pro vyjednávání o kohezních fondech vzhledem ke změnám, které se v této oblasti dají očekávat.

Nejen Brexit ovlivní budoucí podobu financování a rozpočtu EU, od řady představitelů padá velké množství návrhů. Předseda Evropského parlamentu se vyslovil pro masivní posílení rozpočtu vlastními zdroji, například tzv. daní z finančních transakcí. Ale zároveň dojde k výpadku příjmů, protože Velká Británie – velká ekonomika a tím i velký plátce, před novým finančním rámcem z EU odejde. Je jasné, že pozice ČR bude spočívat na neomezování kohezních fondů, protože jsou nadále velmi důležité a konvergence ČR k vyspělejším zemím není zdaleka ukončena.