logo Facebook
I slova jsou činy

„Věda není černá díra, jak říkají někteří politici,“ konstatuje PAVEL BĚLOBRÁDEK (KDU-ČSL)

21. prosince 2017 20:00 / autor: Ivana Chmel Denčevová

O podpoře vědy a výzkumu se vedou diskuse také v souvislosti s budoucím financováním. Změny, které nastanou v brzké budoucnosti, souvisejí s útlumem financí z evropských fondů. Otázkou je, zda tento objem nahradí soukromé zdroje. Alarmujícím je totiž stávající přístup státu k soukromým společnostem, které do nových technologií a inovací investují.

„Peníze z evropských fondů tvoří zhruba třetinu,“ uvádí Pavel Bělobrádek „evropské peníze musí nahradit jak soukromé, tak domácí finance.“ Stávající systém zahrnuje finance jak evropské, národní, tak ze soukromých zdrojů. Stále se ale vracejí diskuse, zda je smysluplné podporovat ze strany státu vědu, výzkum a inovace. V této souvislosti Pavel Bělobrádek zmiňoval kriticky některé z ministrů financí, kteří do jisté míry podceňovali právě tuto podporu ze strany státu.

Od roku 2005 platí zákon, který umožňuje soukromým společnostem, aby právě náklady na inovace byly nákladovou položkou v rámci daňových přiznání. Příběhem z praxe je příběh společnosti KOMFI, jejíž představitel Jan Slovák uvádí: „Ročně investujeme do inovací asi 40 miliónů korun. Pro nás jsou inovace nezbytné, věnujeme se výrobě speciálních zařízení pro určitá odvětví průmyslu a konstrukce jsou dle individuálních požadavků, takže je to vždy otázka vývoje. Pokud se chceme vyrovnat s některými jinými levnějšími zeměmi, tak je třeba investovat. Ale naše zkušenosti se státem jsou tristní. Od počátku roku 2006 se snažíme uplatňovat náklady na inovaci. První kontrola končila až u soudu, kde jsme uspěli. Druhá kontrola – opět neuznání nákladů, doměření daně – probíhá už od roku 2011. A výsledky nejsou.“  Na konkrétní příklad Pavel Bělobrádek reagoval: „Je to zodpovědnost finanční správy, o tomto problému víme, řešíme ho už tři roky. Usoudili jsme – po dlouhodobých jednáních s finanční správou – a inspirovali jsme se v Rakousku. Jejich model totiž tyto problémy řeší, existuje tam malý specifický útvar, který tyto záležitosti řeší. Finanční správa k tomu ale přistupuje velmi laxně. “ Možným řešením dle něj do budoucna je pak provázání s reinvestováním opět do výzkumu, vývoje a inovací.