logo Facebook
I slova jsou činy

Britové při jednáních o brexitu šátrají rukama po tmě

28. prosince 2017 15:00 / autor: Michal Skořepa

Každá vláda, která dělá nějaké větší rozhodnutí, by se samozřejmě měla snažit nejdřív si opatřit přiměřeně důkladnou analýzu základních alternativ. Jde o klíčový znak evidence-based policy, což pokládám za správný přístup k výkonu jakéhokoli typu veřejné politiky.

Internetem obletěl v minulých dnech odkaz na reakci britského ministra pro jednání o brexitu Davida Davise poté, co dostal otázku, zda britská vláda provedla nějaký odhad dopadů brexitu na různá odvětví britské ekonomiky. Davis bez zaváhání odpověděl, že nic takového vláda neudělala, přičemž jako jediný jasný argument uvedl, že všechny ekonomické modely se ukázaly být chybnými. Učinil tak s výrazem člověka, který má ekonomii v malíku a je si jist, že nemá cenu se o této věci dál vůbec bavit.

Analyzovat dopady brexitu je samozřejmě obtížné, protože konečný výsledek vyplyne z formálního vyjednávání s protistranou v podobě EU a neformálního vyjednávání s dalšími mnoha protistranami v podobě jednotlivých zemí EU, tedy alespoň těch pro Británii významnějších. Další velká obtíž je v tom, že jde o první precedens vystoupení z EU, navrch ještě komplikovaný specifickou otázkou irsko-irské hranice. Poznámky ministra Davise – který se ekonomickým modelováním a prognózováním podle všeho nikdy profesně nezabýval – na adresu ekonomických modelů nicméně chápu jako improvizovanou snahu najít rychle výmluvu pro neochotu nebo neschopnost britské administrativy důkladně analyzovat sektorové dopady brexitu.

Pokud snad měl David na mysli zklamání z ekonomických modelů v souvislosti s finanční krizí: ta jistě ukázala, že ekonomické modely nejsou schopny předpovědět přesně čas a rozsah takových zlomových událostí. Takovou schopností se ale ekonomové ani nikdy nechlubili, protože v našem světě plném složitých vazeb a datových nejistot jde o nedosažitelný ideál. To ale neznamená, že ekonomická analýza – dejme tomu aspoň přehled dopadů podobných událostí v minulosti nebo kriticky zpracovaný přehled pokusů jiných institucí o kvantifikaci dopadů brexitu – by byla jako podklad pro vyjednavače zcela neinformativní.

Řečeno obrazně: ekonom může nabídnout, že bude v temnotě svítit na cestu aspoň slabou baterkou. Davis přiznal, že jeho tým jen tak šátrá rukama zcela po tmě.

Co se týče české vlády, vzhledem k nejistotě ohledně konečné podoby brexitu asi nemá smysl v tuto chvíli zatím investovat do důkladné analýzy. Potřeba takové analýzy se však pochopitelně bude zvyšovat s tím, jak se začnou rýsovat přesnější obrysy dohody.

 

Michal Skořepa

Autor je analytikem České spořitelny a členem představenstva České společnosti ekonomické
Zveřejněno na serveru blog.aktualne.cz (zkrácená verze původně vyšla v LN)
Publikováno s laskavým svolením autora