logo Facebook
I slova jsou činy

„Nevymlouvejme se na EU v nárůstu administrativy,“ říká HELENA LANGŠÁDLOVÁ

08. února 2018 19:05 / autor: Ivana Chmel Denčevová

S konkrétními programovými body do voleb šly všechny kandidující politické strany. Otázkou zůstává, jaké jsou možnosti k prosazení konkrétních programových cílů. Na straně jedné z pozice vlády s podporou ve sněmovně, na straně druhé pak ti, kteří zůstanou v opozici. Jaká je možnost, aby opoziční poslanci mohli svůj program prosadit, vysvětluje poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová : „Samozřejmě je to omezenější, ale podobné je to i když jste řadovým poslancem vládní koalice. Ale moje osobní zkušeno st je, že má smysl bojovat a občas je možné i něco prosadit. V hospodářské oblasti je řada věcí, na kterých se i s vládou shodneme, protože jsou tady resty řadu let.“

Kritizovány jsou z různých stran především podmínky pro podnikání, byť stále opakovaně všichni  ujišťují, že právě v této oblasti je třeba přijmout změny. „Obecně podmínky pro podnikání, zejména pro malé a střední, kterých je většina. A situace pro ně není dobré, proto dlouhodobě navrhujeme například jednotné kontrolní místo,“ uvádí Helena Langšádlová. Dané kontrolní místo by mělo zjednodušit nekoordinovaný počet kontrol ze strany, které jsou zátěží především pro menší podnikatele.“ Daný návrh by měl sjednotit na jednom místě požadavky, které vůči dotyčnému podnikateli stát má. Institucí s kontrolními pravomocemi je přes dvacet, tudíž by se zjednodušil také systém dodávání informací a také k úspoře času a všech dalších nákladů, které kontrolovaní živnostníci mají. Dalším zjednodušujícím prvkem by mělo být jednotné inkasní místo,  kde se zcentralizují odvody, tedy na zdravotní, sociální a daňové.

Administrativní zátěž, která stále narůstá a týká se především podnikatelů bývá často dávána do souvislostí s požadavky Evropské unie. K tomu Helena Langšádlová ale dodává:„Nevymlouvejme se na EU, podívejme se do jiných států, jsem často v kontaktu s kolegy v Německu, či v Holandsku. A je zřejmé, že 95 % bariér si děláme sami, takže by možná stačilo podívat se do zahraničí. A pomohlo by nám také jisté ´vyčištění´ právního řádu, protože trpíme přebytečným resortismem.“