logo Facebook
I slova jsou činy

Budou korunoví spekulanti za dva roky pryč?

23. března 2018 11:29 / autor: Michal Skořepa

Čísla z platební bilance naznačují, že mnohamiliardová závěj do koruny nainvestovaných zahraničních peněz začala odtávat.

Loni skončený kurzový závazek ČNB vedl k masivnímu přílivu kapitálu spekulujícího na výdělek z posílení koruny po skončení závazku. Tento kapitál chtěl korunu zase opustit, sotva investice do ní přestane být dostatečně atraktivní. Jasné a přesné oficiální údaje o tom, kolik tohoto „spekulativního“ kapitálu k určitému datu přišlo, tj. jak velká je závěj přechodných, „horkých“ investic do koruny, neexistují. Existuje ale celá řada možností, jak na základě oficiálně dostupných statistik velikost oné závěje aspoň zhruba odhadnout. Jedna primitivní možnost je odhadovat tuto závěj jako součet od počátku závazku (listopad 2013) naakumulovaných čistých „portfoliových investic“ a čistých „ostatních investic“ (oba termíny v uvozovkách jsou v platební bilanci přesně definované); v grafu níže je vývoj výše tohoto součtu v čase zachycen červenými sloupci.

20180322-spekulantiZdroj: ČNB

Do toku ne-horkých peněz pak zařadíme všechny ostatní platby zachycené v platební bilanci (kromě změny cizoměnových rezerv ČNB); tyto ne-horké toky by probíhaly i bez kurzového závazku a jimi přiteklé peníze budou v české koruně chtít zůstat; v grafu jsou to modré sloupce.

Součet kumulace takto počítaných horkých i ne-horkých toků pak je (musí být z principu vyrovnanosti platební bilance) roven nárůstu cizoměnových rezerv ČNB za totéž období (v grafu černá čára).

Tento primitivní grafický nástroj naznačuje, že už od loňského podzimu závěj spekulantů velmi mírným tempem odtává, tj. červené sloupce od podzimu spíše klesají.

Data za leden 2018 (poslední sloupec v grafu) ukazují, že zmíněné odtávání se v tomto měsíci zrychlilo: kumulace horkých toků (červený sloupec) za leden klesla o více než 80 mld. Tímto tempem by „závazkoví“ spekulanti byli pryč za necelé dva roky. Pokud by odtok probíhal tímto svižným ale nikoli závratným tempem a pokud by kurz koruny reagoval tak málo, jako reaguje od počátku roku (tj. zhruba stabilita), byl by to velmi příznivý konec celé závazkové epizody.

 

Michal Skořepa

Autor je analytikem České spořitelny a členem představenstva České společnosti ekonomické
Publikováno na serveru blog.aktualne.cz
Zveřejněno s laskavým svolením autora