logo Facebook
I slova jsou činy

Vývoz surového dřeva versus dotace pilám

25. dubna 2018 17:22 / autor: Michal Skořepa

Mnohé z nás mrzí pohled na to, že vyvážíme spoustu surového dřeva do ciziny, místo aby se už v Česku toto dřevo zpracovalo na výrobky s vyšší přidanou hodnotou (a pak se případně vyvezlo za mnohem lepší peníze). Můžou v podobných případech pomoct dotace z veřejných peněz? Může tady stát sehrát vůbec nějakou příznivou roli?

Obecně by samozřejmě stát neměl zasahovat do fungování soukromých trhů v ekonomice jinak, než že se bude dobře starat o veřejné statky, které napomáhají trhům k efektivnosti. Co se týče třeba onoho příslovečného dřeva, může se nám zdát, že je neefektivní, aby Češi vyváželi tolik surového dřeva, kolik vyvážejí (viz například zde) – že tím česká ekonomika využívá jen nedokonale své možnosti. Řešením je lepší nabídka veřejných statků. Sem patří například modernizace školní a rekvalifikační soustavy, zlepšení dopravních a komunikačních sítí a omezení zbytečné regulace a byrokracie.

Konkrétně u dřeva, ale takových případů je daleko víc, se zlepšení nabídky veřejných statků projeví třeba tak, že ze škol a rekvalifikací budou vycházet lidé, kteří umějí založit a provozovat pily a nábytkářské firmy, přičemž se na místo, třeba i v pohraničí, snadno dostanou oni i příslušná nákladní doprava a také nebudou muset trávit dlouhé hodiny studiem vyhlášek a opakovaným vyplňováním dlouhých formulářů.

Takový je liberalistický ideál. V praxi ale existují přinejmenším dva případy, kdy stojí za úvahu se od něj odchýlit. Zaprvé, vlády různých zemí podporují určitá domácí odvětví, a to například investičními pobídkami (v některých oblastech to ostatně dělá i naše vláda). S takovou zahraniční dotovanou firmou pak její domácí nedotovaný protějšek může jen těžko soutěžit. Vzniká tudíž dilema, zda a v jakých oblastech se i my chceme do této pobídkové soutěže zapojit (nebo ji naopak opustit).

Druhé dilema vzniká v případě, že fungování soukromé firmy má ve skutečnosti určité veřejné přínosy. Jako příklady můžeme uvést kultivaci krajiny díky péči místních zemědělců nebo existenci bodu pro setkávání vesnické komunity díky provozu malé prodejny na návsi. I tady mohou dávat dotace jistý smysl.

Před udělením kterékoli dotace je ale samozřejmě třeba pečlivě zvažovat přínosy a náklady, a to finanční i ty ostatní. A po udělení dotací efektivně ověřovat, že nejsou zneužívány.

 

Michal Skořepa

Autor je analytikem České spořitelny a členem představenstva České společnosti ekonomické
Upravená verze původně vyšla v LN, publikováno na serveru blog.aktualne.cz
Zveřejněno s laskavým svolením autora