logo Facebook
I slova jsou činy

„Dovybudování silniční sítě musí být prioritou každého poslance," říká JAN BAUER z ODS

31. května 2018 10:38 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Evergreenem nejen v období předvolebních slibů je podpora rozvoje dopravy, která je soustředěna především na funkční silniční síť. Jistou odpovědnost přijímá také dlouholetý poslanec a člen hospodářského výboru ing. Jan Bauer: „Na rovinu říkám, že si myslím, že je dluhem všech vlád po roce 1989, že jsme nevybudovali silniční síť. “

V současnosti chybí v České republice zhruba 830 km dálnic, jejichž termín vybudování se - i v rámci strategií a nejrůznějších koncepcí -  stále prodlužuje. Připomene-li další druhy dopravy, např. železniční, tak je jistou ironií, že máme jednu z nejhustších železničních sítí, přesto je to doprava, která stále zůstává do značné míry na okraji. Řešením patové situace je dle poslance Jana Bauera „zjednodušení stavebního a dalších řízení“, které z pozice opozičních poslance hodlá podpořit.  Dopravní dostupnost souvisí také s rozvojem regionů a zaměstnanosti, přestože v současné době se může zdát, že je spíše pro firmy problémem sehnat pracovníky. S jistým výhledem a také s vědomím, že může přijít období, které nebude charakterizováno stávající ekonomickou situací, je to téma a úkol aktuální: „Dnes máme 4% růst, ekonomika funguje, ale máme být připraveni na horší časy,“ konstatuje poslanec Jan Bauer.

Jistou souvislost můžeme najít také s podporou podnikání v obecnějším rázu, kde jako další usnadňující prvky ing. Bauer uvádí „snížení administrativní náročnosti“ či „narovnání penalizace podnikatelů v oblasti sociálních a zdravotních odvodů na roveň sousedního Rakouska či Německa“.