logo Facebook
I slova jsou činy

Zemědělství je strategický sektor a družstva hrají zásadní roli, říká MARTIN PÝCHA

14. června 2018 19:57 / autor: Ilona Švihlíková

S Martinem Pýchou, který je předsedou Zemědělského svazu ČR a který také byl jedním z iniciátorů konference „Role družstevního podnikání v budoucím vývoji ČR“, jsme hovořili o vývoji v zemědělském sektoru, jeho důležitosti i klíčové roli družstev. 

Martin Pýcha debatu o potravinové soběstačnosti rozhodně za zastaralou nepovažuje. Většina vyspělých zemí se snaží vnímat zemědělský sektor strategicky. A v této oblasti má ČR co dohánět.

V zemědělství se bohužel odráží to, co platí pro celou českou ekonomiku. Vyvážíme suroviny, dovážíme produkty s vyšší přidanou hodnotou. Předseda Zemědělského svazu uvedl jako příklad obilí, surové mléko, a naopak dovoz mléčných výrobků. Zemědělství reprezentuje uzavřený, přírodní cyklus, pokles živočišné výroby se přímo váže na nedostatek organické hmoty v půdě, uvedl Pýcha.

Nezapomněl také dodat, že vývoj zemědělství byl poznamenán vstupem do EU, velkými rozdíly v dotacích našich a zahraničních zemědělců, na začátku 90. let i transformačním zákonem, který se dotkl družstev velmi negativně.

Družstva přitom právě (ale nikoliv výlučně) hrají v zemědělském sektoru zásadní roli. Potýkají se stále se špatnou image vázanou na násilnou kolektivizaci, ale zapomíná se na jejich příspěvek k rozvoji I. republiky, za níž družstva a spolky hrály velmi pozitivní roli. Není možné opomenout, že koncentrovaná tržní síla řetězců vyžaduje, aby proti ní stála jiná koncentrovaná síla – na straně zemědělských producentů například ve formě odbytových družstev. Daří se o u ovoce a zeleniny, v jiných oblastech méně, připustil Pýcha.

Družstva by potřebovala více politické podpory, což by koneckonců i jeden ze závěrů proběhlé družstevní konference.