logo Facebook
I slova jsou činy

„Schodek stávajícího rozpočtu je neschopnost i záměr,“ říká DAVID KLIMEŠ, analytik týdeníku Ekonom

23. srpna 2018 22:03 / autor: Ivana Chmel Denčevová

„Z privatizace nám nezůstalo nic, je to smutné konstatování,“ uvádí David Klimeš. Reaguje tím na novelu zákona o zrušení Fondu národního majetku a přesun 22 mld z privatizace na navýšení důchodů.  A dodává: „A to bývá uváděna částka jeden bilión korun, které jsme získali z privatizace.“ Dané finance měly být využity na dlouhodobé záměry, jako například důchodová či zdravotní reforma. Leč nestalo se tak. „ Zodpovědnost mají všechny politické reprezentace, ale nikoliv stejným dílem,“ vysvětluje David Klimeš. Otázkou pak zůstává, zda bude dodržen závazek státu, který se týká financování sanace ekologických škod, na které finance z daného účtu. 

Právě navýšení důchodů je téma – na které budou poslední finance z privatizace použity - má příznivce i odpůrce, k těm patří také David Klimeš.  Na smysluplné a reálné řešení, které by souviselo s reálnými změnami  a dlouho diskutovanou důchodovou reformou, stále čekáme. Přesto, že je to téma každých voleb a takřka každé politické strany.

Letos byl důchodový účet v přebytku, ale tyto finance nemohou být základem důchodové reformy, která bude v počátku vyžadovat velké množství financí do startu. A navíc, jak upozorňuje David Klimeš: „Tento důchodový účet je velmi cyklický, v dobrých časech – a ty máme – tak je třeba tam hromadit peníze, abychom měli rezervu na horší časy. V době, kdy jsme za vrcholem ekonomického boomu, se utěšujeme, že tam nějaký přebytek máme. Ale ten je nedostatečný pro případnou krizi.“

OECD ve své studii uveřejnila, že není reálné pro Českou republiku provozovat důchodový systém bez vícezdrojového financování. Objem financí vydávaných na penze činí zhruba 43%, v roce 2060 by to ale bylo již 75% ze státního rozpočtu. „Po mém soudu to, co je ve vládním prohlášení, není reforma. Oddělení důchodového účtu znamená, že budeme lépe vidět, jaký bude důchod konkrétního člověka. Ale to není reforma, protože nenabízí občanu žádný instrument, aby si on sám spořil. Existuje sice penzijní připojištění, ale to je pouze v jednotkách stovek. Takže z tohoto 3. Pilíře nezískají lidé takový objem peněz, aby si zabezpečili svou penzi.“

Pokud by stávající politická reprezentace přistoupila k důchodové reformě, je třeba zajistit daný objem financí. Otázka zní odkud, když stávající státní rozpočet je opakovaně ve schodku, o čemž David Klimeš říká: „Mít v době ekonomického boomu takový schodek rozpočtu je neschopnost i záměr. A bohužel i další roky jsou plánovány se schodkovými rozpočty“.  Velkou neznámou pak zůstává, jak to s těmi našimi důchody v budoucnu bude.