logo Facebook
I slova jsou činy

V ideálním světě by nebyly dotace ani pobídky, pouze co nejnižší daně, říká SILVANA JIROTKOVÁ, ředitelka CzechInvestu

30. srpna 2018 15:09 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Před 26 lety vznikla agentura CzechInvest, která má podporovat investiční příležitosti pro tuzemské i zahraniční podnikatele.  Na jaře tohoto roku byla generální ředitelkou zvolena Silvana Jirotková, mezi jejími zveřejněnými prioritami bylo zlepšit komunikaci uvnitř agentury, zrevidovat její činnost a nastavit novou strategii.  CzechInvest působí nejen v tuzemsku – a to také v jednotlivých regionech –, ale také v zahraničí. Její pobočky najdeme například v USA, Velké Británii, Německu, Číně, Jižní Koreji, či Japonsku.

Změna strategie fungování CzechInvestu souvisí také s vývojem ekonomické a hospodářské situace v Československu, k tomu Silvana Jirotková uvádí: „Na začátku, kdy agentura vznikla, tak byli zahraniční investoři lákáni. Dnes si budeme vybírat a není to v prvé řadě agentura, která bude vybírat. Budou to například i kraje, které by si měli říct, jaké jsou jejich možnosti a co by se jim hodilo.“

Kriticky se staví k pojmům, které se začaly objevovat ve veřejném prostoru, např. montovna, krmelec a další, o kterých říká „nechci tyto pojmy ani opakovat“. Dodejme, že celému podnikatelskému prostředí bezpochyby neprospívá ani jistá dehonestace vůči podnikatelskému stavu obecně, která zazněla i z nejvyšších politických míst.

Opakované výhrady vůči fungování CzechInvestu v souvislosti s pobídkami vůči zahraničním firmám souvisely s argumenty o jistém zvýhodňování těchto společnosti. A zároveň pak se znevýhodňováním českých firem, byť je velmi obtížné ve světě globalizace a jisté propojenosti konstatovat, co je ta „česká firma“. K tomu Silvana Jirotková uvádí:  „Je potřeba zdůraznit, že se nejedná o diskriminaci českých firem. Těm nikdy nebyl zakázán přístup. Ale nastavení bylo častokráte takové, že na ně nebyly schopny dosáhnout. Novela, která se týká investičních pobídek, by měla umožnit větší přístup českých firem. Na jejich podporu byly i jiné podporující programy, ale chceme se na ně více zaměřit. Aby se měly šanci dostat do světa.“

Zcela specifické požadavky a možnosti uplatnění v rámci podpory rozvoje podnikání přinášejí nové technologické možnosti, startupy, agenda Průmysl 4.0 a také stávající situace, kdy se podnikatelé potýkají s nedostatkem pracovních sil.