logo Facebook
I slova jsou činy

„Zvýšení důchodů je účelové a má zvýšit popularitu politiků,“ uvádí PETR HOLUB

27. září 2018 14:55 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Důchodová reforma je tématem, které nás provází řadu let. Jednou z posledních akcí je projednání novely, která zvyšuje důchody v České republice. Petr Holub k tomu uvádí: „To zvýšení, ke kterému dojde, jsou peníze, které budou chybět už za dvacet let.“ 

Systém důchodového zabezpečení v České republice obsahuje prvek solidarity a prvek zásluhovosti: „Bohužel ten náš systém honí několik zajíců a dosud to dělal relativně dobře, protože byl dobře nastaven. Z důchodového pojištění se platí i ryze solidární důchody a je otázkou, zda by to tak mělo být. V oblasti starobního důchodu neplatí: čím více platím, tím více dostanu,“ vysvětluje Petr Holub. A právě prvek zásluhovosti je tím prvkem, který je do značné míry utlumován. Diskuse o počtu pilířů jsou diskuse, které se rovněž vedou několik let. Ostatně tzv. malá reforma důchody vlády premiéra Petra Nečase zaváděla nový tzv. důchodový pilíř, ale posléze byla zrušena a je třeba konstatovat, že o nově zavedený pilíř nebyl ze strany veřejnosti zájem.

Současná ekonomická situace je optimistickou z hlediska výše finančních prostředků na tzv. důchodovém účtu, kdy se vloni dostal ze schodku. Příjmy z odvodů byly o 0,9 mld Kč vyšší než výdaje na penze. Otázkou zůstává, zda je v něm dostatečný objem financí pokud by došlo ke zhoršení ekonomické situace, která by sebou přinesla zvýšení nezaměstnanosti, zvýšení počtu odchodů lidí do předčasné penze.

Jistým varováním do budoucnosti našeho důchodového systému je stanovisko Hospodářské komory, které uvádí, že „bude horší fiskální udržitelnost penzijních systémů“.  A čím později bude provedena zásadní důchodová reforma, tím hůře pro nás všechny.  To je fakt, na kterém se shodují takřka všichni zainteresovaní.