logo Facebook
I slova jsou činy

Sbohem, placatý světe

22. července 2019 11:13 / autor: Jean Pisani-Ferry

Před padesáti lety se všeobecně mělo za to, že bohaté země budou i nadále bohatnout a pokračovat tak ve své nadvládě nad chudými zeměmi, které ve srovnání s nimi budou dále chudnout. Ekonomové jako Gunnar Myrdal ve Švédsku, Andre Gunder Frank v USA, nebo François Perroux ve Francii před rostoucí nerovností, prohlubováním zaostalosti a ekonomickou nadvládou varovali. Na obchod a zahraniční investice se pohlíželo s nedůvěrou.

Historie tehdejší všeobecné přesvědčení nakonec vyvrátila. Dohánění příjmů ve značné části chudších zemí se stalo nejvýznamnější ekonomickou událostí posledních padesáti let. Jak ve své knize Velká konvergence poukazuje Richard Baldwin z Ženevského post-graduálního institutu, hlavním motorem tohoto dohánění byl právě mezinárodní obchod spolu s klesajícími náklady na přesun myšlenek – jev který nazývá "druhým rozvázáním" (technologie a produkce). Thomas L. Friedman z New York Times shrnul podstatu této nové fáze asi nejlépe, když v roce 2005 prohlásil, že herní pole bylo vyrovnáno: Svět je znovu placatý.

Tento rovnostářský obraz mezinárodních ekonomických vztahů se netýkal pouze vědomostí, obchodu a investičních toků. Před dvaceti lety považovala většina akademiků flexibilní měnový kurz za další ze způsobů, jak vyrovnat hrací pole: každá země, velká nebo malá, si mohla vybrat vlastní monetární politiku, pokud tedy měla dostatečně důvěryhodné instituce. Asymetrie charakteristická pro systém s fixními měnovými kurzy zmizela. Dokonce i kapitálové toky byly – krátce – považovány za další potenciální ekvalizér. Mezinárodní měnový fond měl v roce 1997 jejich liberalizaci za společný cíl.

V takovém světě bylo možné vnímat USA jen jako vyspělejší a větší zemi. To byla samozřejmě nadsázka, ale američtí politici často sami snižovali centrální význam své země a náležitou zodpovědnost, která s ním souvisela.

Situace se však od té doby znovu změnila: od nehmotných aktiv a digitálních sítí po finance a měnové kurzy, vším proniká pochopení, že transformace světové ekonomiky přinesla návrat centrality. Svět, který tyto změny stvořily, již není placatý – je ježatý.

Jedním z důvodů je, že v digitalizované ekonomice, ve které je stále větší množství služeb poskytováno za v podstatě nulové ceny, má vytváření hodnoty tendenci soustředit se okolo inovačních center, kde se investuje do nehmotných aktiv. Na výrobny hmotného zboží tak zbývá stále méně a méně.

Digitální sítě k asymetrii také přispívají. Před pár lety se mělo za to, že internet se stane celosvětovým systémem propojujícím jednotlivé body bez jakéhokoli centra. Ve skutečnosti si však, především z technických důvodů, vyvinul vlastní hierarchii dopravních uzlů. Tato struktura centrálních zastávek je zkrátka efektivnější. Politologové Henry Farrell a Abraham L. Newman nicméně ve svém fascinujícím eseji poukazují, že struktura sítě propůjčuje značný vliv komukoli, kdo kontroluje její uzly.

Stejnou síťovou strukturu vidíme napříč mnoha odvětvími. Dobrým příkladem jsou třeba finance. Světová finanční krize jasně odhalila naprosto centrální pozici Wall Streetu: nesplacené půjčky v odlehlém rohu amerického úvěrového trhu nakonec kontaminovaly celý evropský bankovní systém. Krize také upozornila na to, do jaké míry jsou světové banky závislé na dolaru a na přístupu k dolarové likviditě. Swapy, které Fed poskytl vybraným centrálním bankám, aby jim pomohl se s nedostatkem dolarů vypořádat, jsou barvitou ilustrací hierarchické povahy světového měnového systému.

Toto nové chápání globální provázanosti má za následek dvě věci. První z nich je, že akademici začínají přehodnocovat své dosavadní chápání mezinárodní ekonomiky prizmatem stále se prohlubující se asymetrie. Hélène Reyové z Londýnské obchodí školy se podařilo vyvrátit představu, že flexibilní měnový kurz funguje jako izolace proti dopadům amerického měnového cyklu. Reyová tvrdí, že země se proti destabilizujícím přítokům a odtokům kapitálu mohou bránit pouze přísnou kontrolou a těsným monitorováním.

Na závislost velkého množství zemí na kurzu amerického dolaru upozorňuje také hlavní ekonomka Mezinárodního měnového fondu (IMF) Gita Gopinathová. Zatímco standardně by pro obchod mezi Jižní Koreou a Brazílií měl být určující kurz jihokorejského wonu k brazilskému realu, ve skutečnosti závisí spíše na kurzu obou zmíněných měn k americkému dolaru, protože většina mezinárodních obchodů se v dolarech fakturuje. To je dalším příkladem toho, jak centrální je měnová politika USA pro ostatní země, malé i velké.

Z tohoto pohledu je přerozdělení zisků, které nám přináší otevřenost a účast na globálním trhu, stále více vychýlené. Stále více zemí také začíná přemýšlet, co jim přináší účast na hře, která má za následek nerovné rozdělování a ztrátu makroekonomické a finanční autonomie. Pravda, protekcionismus zůstává pouze nebezpečným bláznovstvím. Obhajovat otevřenost je však stále těžší a těžší.
To, že svět již není placatý, má také významný geopolitický dopad.

Multilateralismus ztrácí v asymetrickém ekonomickém systému smysl a nahrazuje jej boj o kontrolu nad hlavními uzly mezinárodní sítě. Farrell a Newman mluví dokonce o „militarizované provázanosti“ – o mutaci efektivních ekonomických struktur ve struktury prohlubující moc.

Prezident Donald Trump využívá nemilosrdně centrálního postavení amerického dolaru a amerického finančního systému k tomu, aby přinutil ekonomické partnery k dodržování svých unilaterálních sankcí vůči Iránu. Svět tak začíná chápat politickou cenu asymetrického ekonomického provázání.  Čína, a brzy pravděpodobně také Evropa, reagují snahou vytvořit si své vlastní sítě a zajistit kontrolu nad jejich uzly. Multilateralismus bude zřejmě obětí této bitvy.

Stojíme u zrodu nového světa – světa, ve kterém bude mnohem těžší oddělit ekonomiku od geopolitiky. Není to svět, tak jak ho znali Myrdal, Frank a Perroux a není to ani Friedmanův placatý svět. Je to svět podle Hry o trůny.

 

Jean Pisani-Ferry

Autor je profesorem ekonomie na Hertie School of Governance v Berlíně a Sciences Po v Paříži
Z angličtiny přeložil Vojta Berka
Copyright: Project Syndicate, 2017, www.project-syndicate.org