logo Facebook
I slova jsou činy

Na potravinovou soběstačnost by doplatili nejvíce naši spotřebitelé, říká PETR HAVEL

25. června 2020 12:03 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Potravinová soběstačnost je tématem, které se vrací do našeho veřejného prostoru. Agrární analytik Petr Havel je přesvědčen, že „teoreticky to možné je, a dokonce to tak trošku bylo naplňováno v dobách předlistopadového režimu. Výsledek byl, že na našich pultech nebylo moc zboží, některé nebylo vůbec. A Česká republika je na jednotném trhu celní unie a není možné stavět nějaké bariéry a navíc Česká republika vyváží nejen auta, ale také potraviny a není jich málo. Nakonec by na to doplatili nejen čeští zemědělci, tak naši potravináři a v konečném důsledku nejvíc naši spotřebitelé.“

Připomíná tuzemské klimatické podmínky, také cenu tuzemské produkce, která navazuje na poměrně vysokou cenu práce. Jistým východiskem dle Petra Havla může být nastolování změn při výrobě zemědělské produkce: „Na trh je třeba nabízet stále širší okruh odrůd a tím by se mohla pokrýt delší doba oné sezóny a využívat také technologie, které částečně dokáží paralyzovat klimatické vlivy.“

Tuzemský spotřebitel je odlišný od spotřebitele v jiných zemích Evropské unie, jak Petr Havel vysvětluje: „Nepreferuje domácí produkci, není patriot a dalším faktorem je velmi významná tuzemská byrokracie, která zejména těm středním a nejmenším hází klacky pod nohy. Nejrůznější evidence a kontroly a výsledkem je, že jsme opravdu málo potravinově soběstační.“

Dalším tématem, které se zemědělstvím souvisí, je sucho. Petr Havel se tomuto tématu věnuje na svém portálu Naše voda. Je přesvědčen, že je třeba vycházet ze sucha, které je hydrologické a sociologické. Koncovkou může být, že nepoteče voda z vodovodního kohoutku. Je také kritikem rozšířené podpory pro vrty, „protože celá řada obcí zajišťuje nové zdroje vody prostřednictvím vrtů. Ale to znamená, že budou vyčerpávat podzemní vody, ale právě té máme málo a to jsou parametry sucha. Takže na straně jedné říkáme, že je třeba se suchem bojovat, ale zároveň podporujeme vyčerpání podzemních vod.“