logo Facebook
I slova jsou činy

Čím lépe, tím hůře aneb hospodaření ČNB

14. ledna 2021 16:56 / autor: Pavel Makovec

Loňský rok byl pro Českou národní banku z hlediska dosaženého zisku rekordní. Mají se občané radovat nebo spíše plakat? Rekordní zisk je totiž i dílem přecenění obřích devizových rezerv ČNB na základě oslabení české koruny.

Česká národní banka dosáhla v roce 2020 rekordního zisku ve výši 91,9 miliardy korun. Na první pohled výborná zpráva, zvláště v době probíhající pandemie „čínské chřipky“ a s ní související bezprecedentní hospodářské recese. Pokud se ale podíváme, čím je rekordní zisk způsoben a jaké ostatní souvislosti jsou s tímto výsledkem spojeny, tak zjistíme, že pro většinu občanů a velkou část českých firem to tak výborná zpráva není. Zdrojem rekordního zisku jsou obří devizové rezervy ČNB, které byly vytvořeny v průběhu intervencí ČNB za oslabení české koruny v letech 2013-2017 a velká část zisku byla „vytvořena“ přeceněním devizových rezerv a díky oslabení české koruny. Takže ČNB na jedné straně díky oslabení koruny trochu více „zbohatla“ ale úspory českých domácností a firem se oslabením koruny částečně znehodnotily a kupní síla koruny se snížila.

Díky omezenému cestování do zahraničí to tak moc nepociťujeme na zahraničních cestách a dovolených, ale o to více to pociťujeme na rostoucích cenách zboží na domácím trhu, takže nejsme jen „best in covid“, ale i „the best in inflace“. Roční míra inflace se u nás dlouhodobě pohybuje na úrovni kolem 3% a za rok 2020 byla s průměrnými 3,2% nejvyšší od roku 2012. I když se oficiálně vykazovaná roční míra inflace v prosinci snížila na 2,3%, většina občanů pociťuje při nákupu řady základních potřeb výrazně vyšší zdražení za poslední rok. S vykazováním inflace, ostatně jako i s jinými ekonomickými daty a veličinami, se dá poměrně lehce manipulovat a výsledek je často otázka zvolené metody výpočtu. Není problém „vědecky“ spočítat a zdůvodnit různé ekonomické veličiny, které se mohou i výrazně lišit... Pominu tezi připisovanou panu W. Churchillovi: „Věřím pouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval.“

Vzhledem k tomu, že ČNB vykazuje dlouhodobě ztrátové hospodaření a kumulovaná ztráta za minulá léta v minulých letech přesahovala 200 miliard korun, je užití loňského mimořádného rekordního zisku jediné možné, to je použití na uhrazení ztráty z minulých let. Pokud si někdo představoval užití zisku na alespoň částečné „zalepení rekordní díry“ ve státním rozpočtu, tak si dělal plané naděje...

 

Pavel Makovec

Původně zveřejněno na serveru blog.idnes.cz
Publikováno s laskavým svolením autora