logo Facebook
Fantazie je důležitější než informace. Až na výjimky …

„Daňová správa se snaží ulehčit si svůj život,“ říká PETRA POSPÍŠILOVÁ

27. července 2017 19:34

Co je císaře, plať císaři, biblické sdělení, které platí po staletí. Téma daní, jejich výše, ale také jisté rovnoprávnosti mezi platícím a výběrčím je tématem stále přítomným. Již několik let je náš současný systém kritizován za svou nepřehlednost, složitost, nespravedlivost a neefektivnost.

Jsou v daňové oblasti vyvážená práva a povinnosti, to je otázka, kterou můžeme poměrně často slyšet. Předsedkyně Komory daňových poradců Ing. Petra Pospíšilová dodává: „Je to vždy poměrně složitá otázka a záleží na tom, zda to hodnotíme pohledem do zákonů anebo i tím lidským pohledem. Tam pochopitelně může být současná situace podnikatelským prostředím vnímán především způsob, jaká je aplikace v praxi. A není žádným tajemstvím, že daňová správa přitvrdila.“

Nespočet novel, které se týkají především oblasti daní z příjmu a DPH, je jistým problémem nejen pro ty, kteří platí, ale rovněž pro daňové poradce. Stejně tako jako před více než dvaceti lety nastavený sankční model, který zahrnuje jak doměřené doplatky, úroky z nich, tak také tzv. penále. Je až absurdním srovnání například se sousedním Německem, či Rakouskem, kde jsou dané taxy nejen výrazně nižší, ale také je jistým rozhodovacím prvkem úmysl či neúmysl daňového poplatníka.

Připočteme-li k zátěži pro podnikatele také počet hodin, které podnik musí vynaložit na administrativu, včetně daňových hlášení, pak se objeví další alarmující číslo. Dle údajů Světové banky je celosvětový průměr 260 hodin ročně, v sousedním Rakousku se pohybuje mezi 166 – 180 hodinami a v Česku je to 405 hodin. A nově zavedené povinnosti pro podnikatelský sektor z oblasti daňové správy jistě napomohou k dalšímu navýšení těchto vynakládaných hodin.