logo Facebook
Fantazie je důležitější než informace. Až na výjimky …

„Ekonomický boom je jenom zdánlivý,“ říká HANA LIPOVSKÁ

01. srpna 2017 15:46

Konstatování, že máme v Česku nízké mzdy je známé. Ostatně právě toto téma se objevuje v rámci předvolebních programů, či slibů. Důsledky takového rozhodnutí by byly poměrně rozsáhlé a jistou roli hraje také stávající Zákoník práce, který se může stávat jistou překážkou pro flexibilnější zaměstnávání lid.

Ekonomka Hana Lipovská konstatuje ohledně výše mezd: „Zaměstnanci by za všech okolností řekli, že mají mzdu mnohem nižší, než si zaslouží. Je třeba rozlišit mzdu a plat, tedy soukromý a státní sektor.“  Cesty ke zvýšení mezd i v soukromém sektoru nejsou příliš složité, ale jak upozorňuje ekonomka Hana Lipovská: „Když pak přijde krize – a ty vždycky přicházejí -  tak budou muset podnikatelé svoje lidi při daných vyšších mzdách propouštět. A platí stará poučka, že po každé krizi můžeme očekávat další krizi.“

Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je předmětem také poměrně rozsáhlého, a několikrát novelizovaného, Zákoníku práce. Ale právě o něm Hana Lipovská soudí, že „chrání pouze zájmy konkrétních organizovaných skupin, nikoliv jednotlivců.“ Jistou cestou by tedy mohlo být provést jisté změny v daném zákoně tak, aby i vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli byly flexibilnější a to by mohla být jedna z cest ke zvýšení mezd v Česku. Otázkou ale zůstává, jak vyrovnávat a napomáhat vzájemnému porozumění mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, protože jisté vzájemné nepochopení neprospívá.

Rizikem pro rozvoj podnikání, které je základem ekonomického rozvoje a růstu, jsou ale poměrně vysoké odvody na sociální a zdravotní zabezpečení, náročné administrativní vedení firem  - dle Mezinárodního měnového fondu jsou náklady v Česku oproti sousednímu Rakousku takřka dvojnásobně vysoké – a také prostředí, kdy jsou často podnikatelé vnímáni poměrně negativně. Hana Lipovská k tomu dodává: „Začít v dnešní Evropě podnikat je velmi obtížné, skoro nemožné.“