logo Facebook
I slova jsou činy

„Ne vždy si stát jako investor vede dobře,“ říká FRANTIŠEK VACULÍK, předseda představenstva PSJ Holding

02. listopadu 2017 20:50

V roce 1990 vznikla stavební firma PSJ holding, jejíž stavby nalézáme ve 26 zemích světa. Holding je společností, která sdružuje celý systém firem a zaměstnává 1 350 zaměstnanců. Výhodou je specializace jednotlivých společností, která pak umožňuje pokrýt celé spektrum stavebních a souvisejících činností, včetně developerských aktivit. V současnosti se mluví o krizi stavebnictví, předseda představenstva PSJ holding ing. František Vaculík, vysvětluje: „Otázka je, zda slovo krize je správný výraz. Ale dá se říci, že stavebnictví nezažívá nejlepší léta. Příčin je více, zaprvé je pravda, že největším investorem ve stavebnictví a z mého pohledu ne vždy si právě v roli investora vede dobře. Ať se to týká přípravy projektů, či výkupu pozemků a také procesů zadávání.“ Jednou z možností, jak financovat veřejné stavby jsou dotační tituly, o kterých ale ing. František Vaculík říká, že „dotace pokřivují celý systém.“ 

O 90. Letech, kdy již společnost PSJ působila na trhu, se mluvívá jako o období „bankovního socialismu.“ Tehdejší zkušenosti popisuje ing. František Vaculík: „Na začátku jsme banky nepotřebovali, celý systém fungoval tak, že s pomocí záloh a velmi šetrného způsobu jsme mohli existovat bez jakýchkoliv bankovních záruk. Ale s postupem doby a objemem zakázek se bankovní úvěry staly nezbytnými. Dnes je sice bankovní konkurence, ale obor provádění staveb je i pro banky rizikovým. Takže vztah je pak postaven především na důvěře.“

Etika podnikání, ale také společenská odpovědnost firem jsou témata, která mají své opodstatnění i v době globalizace. „Jsem velkým zastáncem toho, aby stát na sebe převzal jenom ty role, které nemohou plnit jiné subjekty,“ dodává ing. František Vaculík.