logo Facebook
I slova jsou činy

Změna modelu české ekonomiky je staré téma, říká JAROSLAV ŠULC

22. února 2018 17:29

S Jaroslavem Šulcem jsme navázali na téma, které nakousnul v jedné z předchozích částí Zbyněk Fiala. Tedy otázku modelu české ekonomiky, o kterém se hovoří stále častěji, spolu s tím, jak roste nespokojenost s výší mezd a se životní úrovní v ČR. Zatímco se Zbyňkem Fialou jsme se podívali na řešení v rámci lokální ekonomiky, s národohospodářem Jaroslavem Šulcem jsme se logicky zaměřili spíše na makropohled.

Jaroslav Šulc, který pracoval mimo jiné jako poradce premiéra, či analytik ČMKOS a je stále předsedou dozorčí rady EGAP, nemá název „koloniální ekonomika“ moc rád. Ale uznává, že vyjadřuje dobře to, jak funguje mezinárodní dělba práce. Nejde ale podle něj o nic nového, je to stále stejná situace, kdy si mocné státy vytvářejí své „orbity“ a ze závislých území pak slíznou smetanu. A novým tématem není právě ani model České republiky. Jaroslav Šulc zavzpomínal, že téma modelu ekonomiky a její struktury se už řešilo v 80. letech na tzv. bytových seminářích, které navštěvovali prezidenti – Václav Klaus či Miloš Zeman.

Šulc se domnívá, že země EU nemají motivaci pomáhat ČR, aby se ze svého závislého modelu dostala. Šanci na zlepšení vnímá v několika rovinách. Jednak v dalších vektorech ekonomické spolupráce, s rychle rostoucími zeměmi jako je Indie nebo Čína, i když i tyto trhy mají samozřejmě svá rizika. Hned na úvod Šulc také připomněl několik statistik, které dokládají ústup zemí Západu a naopak rostoucí vliv na světovou ekonomiku právě těchto dvou zemí. Tou další šancí pro ČR je digitalizace.

Nemohlo chybět ani frekventované téma odlivu zisků, které začalo rezonovat i v zahraničním tisku. Známý francouzský ekonom Piketty propočetl, že země východního bloku mají zápornou bilanci: odlivy zisků převyšují to, co dostávají ze strukturálních fondů EU. Tuto koncepci napadl Beršidskij z Bloombergu, i když i ten doznává, že problém výše mezd a životní úrovně je v zemích východní Evropy vážný.

Šulc v tomto kontextu hodnocení zahraničních investic – kdy zmínil i jejich abnormálně vysokou výnosnost i v mezinárodním srovnání - ovšem připomněl, že stav české ekonomiky na konci 90. let byl velmi špatný a že právě příliv zahraničních investic situaci, dle jeho názoru, zachránil.