logo Facebook
I slova jsou činy

„Rok 2020 bude zásadním zlomem pro české zemědělství,“ uvádí poslanec MARIAN JUREČKA

08. března 2018 21:03

V oblasti zemědělství pracuje zhruba 200 tisíc lidí, vytváří 4% HDP, ale tato čísla nejsou pro význam zemědělství a potravinářství rozhodující, protože jak uvádí poslanec ing. Marian Jurečka: „Zemědělství a potravinářský průmysl podceňujeme, ale dopady jsou velké. Klíčové z hlediska kvality potravin a důsledkem je pak zdraví občanů. Dopad pak nalézáme také v oblasti životního prostředí a tam už uvažujeme o prostředí pro naše děti, vnoučata.“

Jistou ironií je, že i přes masovou podporu zemědělství prostřednictvím dotací se setkáváme s konstatováním, že v řadě komodit je nezbytností dovoz ze zahraničí, protože nejsme schopni z vlastních zdrojů zabezpečit potřebné dodávky. „Stesky o potravinové nesoběstačnosti jsou oprávněné, měli bychom usilovat, abychom u některých komodit byli soběstační. Například brambory, vejce, drůbeží maso. Exportéry jsme v oblasti ječmene, chmelu a právě tento exportní potenciál bychom měli rozvíjet,“ konstatuje ing. Marian Jurečka.

Právě zemědělství je segmentem, kde jsou navýsost politickým tématem dotace. Ostatně nejen v evropské, ale také tuzemské. Ostatně na lednovém zasedání vláda - pod vedením premiéra v demisi Andreje Babiše – přijala usnesení, že podpora zemědělským podnikům bude zachována bez ohledu na jejich velikost. Právě to bývá často kritizováno, nejinak tomu bylo i v době, kdy byl ing. Marian Jurečka ministrem: „Byl jsem za to často kritizován, především ze strany soukromých zemědělců. Jsme v jiné situaci než například sousední Rakousko, protože máme za sebou násilnou kolektivizaci a tehdy vznikly velké zemědělské společnosti. Poté od 90. Let nastal rozvoj soukromého podnikání. Velké zemědělské podniky jsou ale zásadními výrobci mléka a dalších komodit.  Proto je třeba jít cestou evoluce a postupně zavádět – dnes tomu tak už je – stropy pro výši dotací.“

Zemědělci v současné sedmiletce do roku 2020 mohou čerpat skoro 97 miliard korun. Zhruba 65 miliard představují evropské zdroje, zbývající podíl zabezpečují zdroje české. Po roce 2020 má dojít ke změnám, například větší prostor pro rozhodování by měly mít členské státy. „Čekáme, jakým způsobem Evropská komise dofinalizuje to, co je v současnosti jen v podkladech. Ale po roce 2020 nás čeká zlom, možná dotace úplně skončí a budou pouze jisté podpory v oblasti půjček. Ale zlom bude především v oblasti životního prostředí. Zemědělci a jejich chování v krajině bude tím klíčovým v této oblasti.“