logo Facebook
I slova jsou činy

Peníze jsou vlastně jazyk, myslí si MILUŠ KOTIŠOVÁ

15. března 2018 17:18

Po Velké recesi, od jejíhož vypuknutí si připomínáme letos deset, se zvýšil zájem o peněžní teorie, o to, jak skutečně peníze vznikají či jakou roli by ve finančním systému měly hrát centrální banky. Boom kryptoměn především bitcoin k této diskusi, která probíhá velmi intenzivně i na akademické úrovni, dále přispěl. S Miluš Kotišovou, která je členkou Pirátské strany a dlouhodobě se monetárním alternativám věnuje, jsme pohovořily o tom, jak vlastně náš právní řád peníze chápe a jak se pojetí peněz vyvíjelo a stále vyvíjí. Došlo i na několik bodů z programu Pirátské strany, které se týkají finančnictví.

Na slovní mlhovinu, která zakrývá pojmy, které se týkají peněz, hned na začátku upozornila Kotišová, když přečetla definice peněz a peněžních prostředků, které najdeme v české legislativě – konkrétně v zákonu o bankách a o platebním styku. Pro diváky dokonce našla i některé typické definice „kruhem“, která pak vyvolávají otázku, proč jsou tak nejasné informace obsaženy právě v zákonných normách.

Kotišová se také vrátila ke kostarickému ekonomovi Albertu Marténovi, jehož knihu o metafyzické teorii peněz také přeložila do češtiny. Marténova představa o podstatě peněz se odráží v jeho definici, v níž chápe peníze jako dluh společenství vůči držitelům peněz. Kotišová se rozpracování této ideje věnuje již řadu let a sama dospěla k názoru, že peníze jsou vlastně specifickou formou jazyka.

V této souvislosti zmínila Kotišová také měny se záporným úrokem, které přes zrychlený oběh pomohly rakouskému Wörglu v době Velké deprese, než ovšem zasáhla centrální autorita. Lokální měny považuje i Pirátská strana za vhodný element pro rozvoj lokální ekonomiky.

Kotišová také divákům doporučila objemnou, leč zásadní knihu od Josefa Jílka, který na základě svého dlouholetého působení v ČNB sepsal knihu Peníze a měnová politika. Nemohl být vynechán ani experiment Richarda Wernera, která v praxi ukázal, jak důležitou roli při vzniku peněz hrají komerční banky a jejich úvěrová emise (komerční banky nezprostředkovávají, ale peníze úvěrovou emisí vytvářejí). Od Wernera byl pak jen krok k teoriím, které stále více z akademické sféry prosakují i do té decizní – moderní měnové teorie, či teorii plnohodnotných peněz. Je zásadní, uzavřela Kotišová, aby občané nebyli gramotní jen ve smyslu znalosti úroků, ale celkově monetárně gramotní. K tomu směřuje i její projekt Pirátské putovní univerzity.