logo Facebook
I slova jsou činy

Zdravotnictví a sociální péče jsou dlouhodobě podfinancované, říká DAGMAR ŽITNÍKOVÁ

26. července 2018 15:31

Těžko se najde někdo, kdo by zlehčoval důležitost zdravotnictví a sociální péče – každý z nás v životě bude tyto služby potřebovat.

Dagmar Žitníková je předsedkyní odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Tento svaz je součástí ČMKOS. A právě od její kampaně – Konec levné práce – jsme začaly náš rozhovor. Žitníková považuje kampaň za úspěšnou, např. v sektoru sociální péče se podařilo dosáhnout výrazného mzdového navýšení. Ale: zapomíná se na to, z jak nízkého základu mzdy rostly a jak dlouho je jak sociální péče, tak celé zdravotnictví podfinancované.

Personální krize ve zdravotnictví je všudy přítomná, stačí se podívat na zavíraná oddělení i na to, jak se zkracuje doba pobytu pacienta v nemocnici. Žitníková se ale nedomnívá, že řešení spočívá v „dovozu“ ukrajinských lékařů a sester. Už nyní je problémem jazyková bariéra, přitom komunikace ať už s pacientem, či se zdravotním personálem, je ve zdravotnictví klíčová.

Druhým velkým problémem, o kterém hovořila předsedkyně odborového svazu, je téma nerovného odměňování. Týká se často propastných rozdílů mezi odměňováním v příspěvkových organizacích, kde jsou tarify a v obchodních společnostech. Mzdy v obchodních společnostech jsou podstatně nižší než platy v příspěvkových organizacích. Dagmar Žitníková ukázala i grafy, které uvádějí rozdíly v řádu několika tisíc korun například u sester se stejnou kvalifikací a praxí. Úsilí o narovnání probíhá už dlouho, ale není k němu politická vůle, vysvětluje Žitníková.

Vzhledem k dlouhodobé podfinancovanosti zdravotnictví se opakovaně vynořuje otázka spoluúčasti pacientů a tzv. nadstandardů. Předsedkyně odborového svazu pro zdravotnictví a sociální péči je proti. Upozorňuje na nízké mzdy právě například pracovníků v sektoru sociální péče – ti by si žádné nadstandardy dovolit nemohli. Americký model zdravotnictví odmítá jako drahý a celkově nevhodný pro evropské kontinentální prostředí.

V posledním bulletinu svazu je sociální péče uvedena jako „věčná Popelka.“ K ilustraci problémů spjatých s oblastí sociální péče uvedla Žitníková příklad navýšení mezd v minulém roce, které ale nejdříve nebylo kryto v rozpočtu. Nakonec se přes tři miliardy korun „našly“, ale protože se dofinancování sociální péče řeší nenárokovými dotacemi, tedy krajně nesystémově, očekává další politickou bitvu o financování tohoto sektoru i letos.