logo Facebook
I slova jsou činy

„Termín politická korektnost používán jako synonymum slova lež,“ soudí ekonomka HANA LIPOVSKÁ

02. srpna 2018 17:16

Kdo chce naše peníze aneb Ekonomie bez politické korektnosti je nejnovější populárně-vzdělávací knihou ekonomky ing. Hany Lipovské. Navazuje tak na předchozí publikace Moderní ekonomie, či Matematika v ekonomice a ekonomii. Zároveň je také autorkou, či spoluautorskou řady textů odborných či populárně-vzdělávacích. Působí na katedře ekonomiky Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. 

Název publikace evokuje odpověď, že naše peníze chtějí všichni. Autorka to nepopírá a konstatuje:  „Naše peníze jsou v ohrožení, je snaha omezit hotovost, centrální banky v posledních letech začaly dělat tzv. nekonvenční politiku a kamkoliv se podíváme, jak v ekonomii, tak v naší celé společnosti, tak vidíme cílené útoky na naše peníze.“

Peníze, jejich role, také historie a současnost z různých úhlů je tématem jednotlivých kapitol. Dvě z kapitoly se týkají spíše politického pohledu, či vnímání, a to eura, a poslední kapitola, která nese název Obrana zdravého rozumu. Proč se v titulu knihy objevilo sousloví „politická korektnost“, které je  tak často ve veřejném prostoru přítomno, ale spíše ve světě politickém? „Politickou korektnost používáme, když chceme použít nějaký eufemismus, pokud nechceme něco natvrdo nazvat tak, jak to tak jak je. Přiznám se, že já ten termín politická korektnost používám jako synonymum slova lež,“ vysvětluje ing. Hana Lipovská. Svou vědeckou i publikační práci považuje za součást  nekonečného procesu hledání pravdy:  „Ekonomie  je jednou z nejstarších věd. Všechny vědy, které o sobě uvádějí, že vznikly z filozofie, vznikly z potřeb ekonomických. Ekonomie a hospodářské potřeby nalezneme také v biblických textech a bezpochyby není pavědou, jak někteří uvádějí.“

Ing. Hana Lipovská je nositelkou několika ocenění, mimo jiné Ceny prof. Františka Venclovského pro mladé ekonomy do 35 let, či Ceny rektora VŠE za práci „Teorie her v ekonomii.“