logo Facebook
I slova jsou činy

Přecházíme k zasíťované společnosti, říká JIŘÍ KLVAČ

13. září 2018 15:41

Jiří Klvač se celý svůj profesní život věnuje vědě, výzkumu a inovacím. Ať už v akademické sféře, nebo v podnikové praxi, kdy je nejvíce spjat s firmou Sigma Olomouc.

Naše povídání jsme začali zeširoka otázkou, proč stále méně rozumíme současnému světu. Jiří Klvač zdůraznil, že zatímco naše dědové a pradědové se narodili i zemřeli ve stejném světě, my si v průběhu jednoho života procházíme komplexními změnami. Netýkají se jen technologií, ale především toho, jak tyto ovlivňují společnost, její strukturu, to, jak lidé vnímají sebe a do jaké míry jsou schopni se se světem ztotožnit. Rychlost změn je obrovská a daná právě dynamickou aplikací vědeckého poznání. Staré newtonovské paradigma, v němž má každá věc své místo a vše funguje jako jeden stroj, který poznáme, když ho rozebereme, odchází. Místo něj, zdůrazňuje Jiří Klvač, je tu paradigma prigoginovské, plné nejistoty, chaosu, ale i flexibilních sítí, které vidíme koneckonců i v ekonomické praxi.

Věda se stává přímým výrobním faktorem, tvrdí Jiří Klvač, a hraje důležitou roli v konkurenceschopnosti mezi zeměmi i firmami. Je potřeba se s tím poprat, protože utéct ke staré „stabilitě“ není možné, není úniku, už jen kvůli globalizaci.

Jiří Klvač se také věnoval zkušenostem ze své rozsáhlé podnikové praxe. Uvedl pro diváky tři stádia inovací, přičemž pro českou ekonomiku je dle jeho názoru obvyklá fáze druhá – mírnějších změn, které jsou schopny přinést nákladové úspory, ale nevedou, alespoň prozatím, ke skutečně dramatické změně výrobního procesu.

Jiří Klvač se domnívá, že budoucnost patří flexibilním sítím, které se budou vytvářet třebas jen kvůli jednomu projektu, a právě aplikace vědy bude nadále klíčovým faktorem, který rozhodne o bytí a nebytí firmy.