logo Facebook
I slova jsou činy

„Předvídatelnost v legislativní oblasti v Česku neexistuje,“ říká JIŘÍ HOLOUBEK

14. března 2019 18:51

V 90. Letech vznikla firma Elcom, která se od počátku zabývala energetikou. Dlouholetým předsedou představenstva byl ing. Jiří Holoubek, který své zkušenosti využívá i ve své stávající pozici člena „Byl to dobrý základ pro nadhled nad celou problematikou, kterou se zabývám ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky, tedy agendou Průmysl 4.0.“   Otázkami zůstává, do jaké míry může právě tato koncepce řešit například nedostatek pracovních sil na trhu, stejně tak, jaká je role státu v rámci budování digitální infrastruktury. Očekávaný vývoj zahrnuje jak průmyslové roboty, ale také internet věcí a 3D tisky.

Jistým tahounem jsou nejen podniky tuzemské, ale také nadnárodní společnosti, „za kterými následují další firmy, které s nimi spolupracují,“ dodává ing. Jiří Holoubek.  Na otázku, zda právě technologický rozvoj je tím nejnáročnějším pro podnikatele, odpovídá: „Největším problémem pro podnikatele v Česku jsou soustavné změny legislativního procesu. V rámci technologického či technického vývoje ale jistá předvídatelnost existuje. Paradox to není, pokud se podíváme na kvalitu společnosti. A stejné problémy shledáváme i v našem bližším i vzdálenějším prostředí. Je to možná jistý trend, kdy se lidé snaží zasahovat i do oblastí, které jsou člověkem velmi málo ovlivnitelné.“

Trendy, které čekají českou ekonomiku, jsou zřejmé a již několik let jsou součástí změn v naší ekonomice. Dle Jiřího Holoubka je důležité: „Zaujmout jakési pozitivní stanovisko k té nutně digitální transformaci, nejen v oblasti firem, ale i služeb a celé společnosti. Ale na různých setkáváních odborníků dané oblasti si říkáme, že – s jistou nadějí – je zde již další vlna těchto aktivit. Na počátku, kolem roku 2015 to byla spíše povídání. Dnes už máme k dispozici poměrně velké množství technologií a už řešíme, jak je promítnout do vnitropodnikových procesů. A vracíme se nejen k procesům, ale především k lidem.“