logo Facebook
I slova jsou činy

„Ještě se budeme divit, co všechno bude zdaněno,“ říká PETR HOLUB

25. července 2019 10:47

Některé daně a poplatky se budou zvyšovat, tak rozhodla sněmovna v 1. Čtení o daném vládním návrhu. A to přesto, že hnutí ANO před volbami slibovalo, že ke zvýšení daní nedojde. Překvapivé to ale dle komentátora Petra Holuba není: „Minimálně posledního půl roku se to očekávalo, ukazovalo se již v rozpočtech na rok 2017 a 2018, že jakkoliv rychle rostou příjmy z ekonomiky, tak výrazně rostou výdaje státu. Bylo tedy možné buď škrtnout některé výdaje, či zvýšit daně. Takže se pouze očekávalo, jaký manévr vláda udělá. A ještě se budeme divit, co všechno bude zdaněno. Pokud se zhorší ekonomická prosperita, tak nám budou chybět desítky miliard.“

Změny, které daný vládní návrh přináší, se týkají zvýšení spotřební daně tvrdého alkoholu, tabáku a hazardu. Zde ministryně financí argumentuje nutností ochrany zdraví občanů České republiky. Další změnou je zrušení osvobození od daně dodávky zemního plynu, což se bude týkat zhruba 400 000 domácností, kterým bude zdražen plyn. Další zdražení se týká platby za vklad do katastru nemovitostí, zdanění technických rezerv pojišťoven a zvýšení taxy místních poplatků až do výše 50 Kč za ubytování a den. Očekávat systémové a do budoucnosti odpovědné řešení veřejných rozpočtů ale zřejmě nelze očekávat, týká se to především našeho důchodového systému. Petr Holub k tomu dodává: „Právě na důchodovém systému je nejvíce vidět nezodpovědnost stávající politické reprezentace.“Za povšimnutí stojí zdůvodnění zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí, a to „inflace“ a „administrativa“. Otázkou zůstává, kde jsou ony pozitivní výsledky digitalizace, která měla zjednodušit administrativu a tím ušetřit finance. „Digitalizace se nepovedla, jediným výsledkem je nabrání 30 000 úředníků, aby digitalizaci vůbec zvládli. Připomíná mi to situaci se zaváděním výpočetní techniky ve 70. Letech,“ dodává Petr Holub.

Jistou ironií je, že v rámci zvýšení poplatku na úřadu veřejné správy je použit argument o ´nárůstu administrativy´, ale stálý nárůst administrativních povinností  ze strany státu na české firmy a podnikatel není nijak zohledněn  a „tak český podnikatel musí boxovat s jednou rukou za zády. Trendy byrokratizace souvisejí s nárůstem úředníků a ti úředníci si musejí najít svou práci. A vhodnými objekty jsou právě podnikatelé a občané státu vůbec. V tomto trendu žádné změny k lepšímu nevidím, termín ´antibyrokratické revoluce´ je výstižným. Je třeba udělat velký předěl a změnit přístup státu. I kdyby člověk přišel s dobrými úmysly, tak drobnými změnami nic nezmění,“ říká Petr Holub.