logo Facebook
I slova jsou činy

„Vstup Číny do 5G systému by pro nás byl velkou hrozbou,“ říká HELENA LANGŠÁDLOVÁ

25. října 2019 08:29

Ekonomická bezpečnost a její posilování je tématem nejen České republiky, ale také Evropské unie a dalších států. Je to otázka strategického významu, což zaznělo počátkem května na odborné konferenci v Praze, setkání 140 expertů z více než 30 zemí, kteří diskutovali o bezpečnosti sítí 5G a jejich odolnosti před útoky zvenčí.

Je to téma, které také v nedávné době, ve spolupráci se zástupci členských států EU, zpracovala také Evropská agentura pro kybernetiku. V její Zprávě o bezpečnostních rizicích byl uveden faktor nazvaný „zadní vrátka,“ který souvisí s rizikovými profily jednotlivých dodavatelů.

Právě to je klíčové pro bezpečnost státu, „která v širším slova smyslu má i bezprostřední ekonomické dopady. Aby se zde dobře žilo, dobře podnikalo a je třeba naši odolnost posilovat i z hlediska hybridních hrozeb,“ konstatuje poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová, která je členkou Hospodářského výboru a dodává: „Z minulosti máme neblahou tragickou zkušenost s tanky, dnešní hrozby mají jinou podobu a někdy se těžko vysvětlují. Naše hospodářství je závislé na exportu a je pro nás klíčové, abychom byli zemí stabilní. Právě to vede i k podpoře hospodářského růstu.“

Jednou z forem, které ohrožují bezpečnost státu, jsou dezinformace a také bývají označovány jako součást stávající hybridní války. Helena Langšádlová říká: „Zhruba třetina těchto dezinformací je zaměřena proti našemu členství v Evropské unii, což je velmi nebezpečné a ohrozilo by to zcela zásadním způsobem naši ekonomiku.“

Možnými cestami k ochraně a posílení ekonomické bezpečnosti je vzdělávání, které mimo jiné navazuje na výsledky zřízeného Centra proti dezinformacím v rámci ministerstva vnitra. Další možnou cestou pak je zákon  přímých zahraničních investicích, který je v prvním návrhu zpracován a předán k připomínkovému řízení . „Měl by obsahovat jakési pojistky. Pokud chce nějaký investor vstoupit do citlivé infrastruktury, tak by měl mít stát možnost prověřit si daného investora a zvážit možná bezpečnostní rizika. Musíme usilovat o to, abychom i do budoucna svobodní a bezpečností.“