logo Facebook
I slova jsou činy

Otevřené hranice a nulové celní bariéry jsou klíčovou výhodou, říká PATRIK BABINEC

14. listopadu 2019 09:01

Nerudovská otázka zní: Kam s ní?! Jistě netřeba vysvětlovat, kam míří. Stejné problémy řešíme i v současnosti, nejen my občané, ale také firmy. Řešením byl nápad startupu společnosti Skladon.

Spoluzakladatel Patrik Babinec k tomu říká: „Prvotním impulsem bylo založení naší e-shopové společnosti, která obchodovala s dřevěnými módní doplňky. Největší problém, na který jsme tehdy narazili, byla logistika. Skladování pro nás nebyl problém, ale každý den jsme museli chodit na poštu a dohadovat se s kurýry. Neustále byl někdo, kdo to musel dělat, byť se jednalo o jednotky balíčků. A tak mě napadlo, že je jistě více firem, které podobný problém řeší.“

A vznikla společnost Skladon, která v loňském roce logisticky zajišťovala a podílela se na skladování zboží, které mířilo do 220 zemí světa. „Zabýváme se intralogistikou, nejsme přímo přepravci, my se zabýváme časem od příjmu na sklad, uskladnění, zabalení balíčku a předáme poté přepravci,“ uvádí Patrik Babinec.

Počátky společnosti jsou spjaty s vítězstvím ve studentské soutěži v roce 2015, kdy zakladatelé získali prvotní kapitál. Výhodou dle Patrika Babince také je, že dotyčný získá zpětnou vazbu, zda je jeho podnikatelský nápad reálný. Mentoring považuje za zásadní. „Zakladateli obdobných firem jsou mladí lidé a za sebe vnímám, že jsem se také neměl od koho co naučit. Neměl jsem nikdy žádného šéfa, žádného zkušenějšího kolegu.“

Postupný rozvoj společnosti, založené v Ostravě, zahrnuje také pronájem 5 000 metrů v lokalitě Ostrava-Mošnov, přímo v provozu pracuje dvacet lidí. Výhodou tohoto uspořádání je, že společnosti, které část logistiky zadávají Skladonu, ušetří fixní náklady, které jsou platbami za nájmy a pracovní síly. Patrik Babinec ale konstatuje: „Není to vhodné pro všechny společnosti, u některých možných zákazníků jim naopak doporučíme, aby si dané zajišťovali svými silami.“

Startupy mají výhodu, že si může takřka každý dovolit zkusit uvést nápad „do světa,“ zároveň nevýhodou může být nejen neznalost prostředí, absence zkušeností, ale i nutnost alespoň nějakého počátečního kapitálu. Za zcela zásadní pak považuje otevřený trh, výhodou je obchodování se zeměmi Evropské unie, „protože otevřené hranice a nulové celní bariéry jsou klíčovou výhodou.“