logo Facebook
I slova jsou činy

LUKÁŠ KOVANDA: Povinné kvóty na české potraviny zavání obdobím před listopadem 89

23. prosince 2020 08:34

Do třetího čtení v poslanecké sněmovně míří novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Původní záměr byl zamezit dvojí kvalitě potravin v tuzemsku. V důsledku tzv. přílepku se ale objevil pozměňovací návrh (navrhovateli byla poslankyně Balaštíková za ANO a poslanec Podal za SPD)  – který doporučil svým usnesením také zemědělský výbor -, který se týká povinných kvót pro české potraviny v prodejnách s rozlohou nad  400 metrů čtverečních.

Jedním z argumentů předkladatelů je, že tím zvýšíme potravinovou soběstačnost. Dr. Lukáš Kovanda k tomu ale uvádí: „Rozporuji samotné téma soběstačnosti, protože ČR produkuje takový objem kalorií potravin, který nám zabezpečuje to, že hlady neumřeme. Otázkou ale je skladba potravin.“

Stejně tak nesouhlasí s názorem, že by se tím rozšířila nabídka českých potravin pro spotřebitele, kde lze očekávat spíše zúžení sortimentu pro nakupující. Žádnou přidanou hodnotu by dle něj to nepřineslo ani českým zemědělcům, „kteří stále zaostávají za zemědělstvím Evropské unie, mimo jiné v důsledku dědictví socialistického zemědělství.“ Uvádí zde nízkou výnosnost na hektar, což souvisí s krajinným rázem, bez remízků, tůní a přirozených zdrojů vody, stejně tak jako se stavem zemědělského půdy.

Otázkou zůstává, jak vůbec by bylo takové zadání možno uvést do praxe a především poté kontrolovat, zda by ze strany některého úřadu probíhalo monitorování dodržování kvót po celou dobu prodejní doby. Stejně tak otázkou zůstává, zda bychom se nedostali do rozporu s pravidly volného a jednotného trhu Evropské unie.

Zobecňující pohled ekonoma dr. Lukáše Kovandy zní: „Nikomu by to nakonec neprospělo a nepřeji si tento stav, který omezuje svobodu spotřebitele. Zavání to obdobím, které jsme tady měli před Listopadem 1989.“