logo Facebook
Fantazie je důležitější než informace. Až na výjimky …

„4. průmyslová revoluce je změna, kterou pocítí všichni…,“ říká RADEK ŠPICAR

22. června 2017 18:17

O tom, že se nacházíme ve 4. Průmyslové revoluci nikdo nepochybuje. Otázkou je, zda jsme na ni dostatečně připraveni. Jistou inspirací mohou být státy, které patří v této oblasti k těm nejrozvinutějším. 

Každá z dosavadních průmyslových revolucí - ta první byla v 18. Století, druhá pak koncem století 19. a třetí pak ve 2. Polovině minulého století – znamenala zásadní změny. Nejen v oblasti průmyslu, ale také navazujících společenských vztahů. A každá sebou také přinášela obavy. Nejen z něčeho nového, ale především ze ztráty pracovních míst. To provází i 4. Průmyslovou revoluci, lidé se obávají nejen přímé ztráty pracovních míst (hovoří se o zániku až 400 000), ale také těch, které budou v ohrožení. Odborníci ale tyto obavy vyvracejí s argumenty, že vzniknou nová kvalifikovaná pracovní místa, ve kterých je člověk nenahraditelný.

Tématem ale je, zda český průmysl bude konkurenceschopný i v těchto změněných podmínkách. Oč jde, vysvětluje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar:  „Je to spíše evoluce, navazuje na předchozí etapy. Znamená například využití 3 D tisku, rozšířené reality, internet věcí – vše komunikuje se vším – a zintenzivnění spolupráce mezi lidmi a roboty, další fáze robotizace.“

Česká ekonomika ale není ekonomikou finálních výrobků, „a proto to bude pro českou ekonomiku v tomto smyslu velká výzva. Ale vlastnictví firem ze zahraničí může být jistou výhodou, protože lze očekávat z jejich strany významnou pomoc“, konstatuje Radek Špicar.